Masáže Mišice

logo

Kinesiotaping

kinesiotaping

Co je kinesiotaping

Kinesiotaping je metoda používaná ve fyzioterapii, sloužící k ovlivňování kosterní, svalové a lymfatické soustavy. Spočívá v lepení elastických bavlněných pásek na tělo.

Historie

Roku 1973 se japonský chiropraktik dr. Kenzo Kase začal zabývat vývojem speciální pásky, která by podporovala hojení poraněných tkání a zároveň by neomezovala pohyb v kloubu a průtok krve a lymfy. Vyvinul speciální tape (pásku), jehož struktura a elastičnost je velmi podobná lidské kůži.

Společně s tímto tapem vznikla metoda kinesiotapingu. V současné době můžeme hovořit o celosvětovém využití kinesio tapu.

K čemu kinesiotape pomáhá:

 • Bolest přetížených svalů
 • Bolest kloubů
 • Vertero-algický syndrom, bolest zad a páteře
 • Distorze – podvrtnutý kotník
 • Redukce otoků a modřin
 • Entezopatie, burzitidy – tenisový loket
 • Kloubní instabilita - kolena
 • Úžinové syndromy karpální tunel
 • Deformity nohy a prstů – vbočený palec
 • Periferní a centrální parézy – po CMP
 • Podpora klenby nohy - plochá noha

Kinesiotaping pomáhá zkrátit dobu hojení, urychluje rehabilitaci, limituje možnost dalšího poškození a v neposlední řadě slouží jako prevence dalších poranění.

Jak kinesiotaping probíhá:

Na určenou partii těla se nalepí kinesio páska dle požadovaného účinku. Třením se aktivuje teplotně citlivé antialergenní lepidlo. Páska na těle vydrží přibližně 5-7 dní.

Musíme však brát zřetel na individuální vlastnosti kůže každého jedince jako je potivost či Ph. Pokud máme na těle nalepený kinesio tape, měli bychom se vyvarovat sauny a hydroterapie.

Tape je vhodné po 7 dnech sundat a aplikovat nový. Celá procedura by se měla opakovat 3x.

Co se při kinesiotapingu děje:

Aplikací kinesio tapu oslovujeme kožní receptory, krevní a mízní systém, svalovou a kosterní soustavu a také nervovou soustavu.
 • krevní a mízní systém – snížení otoků, redukce zánětu, obnovení toku krve a lymfy
 • kosterní soustava – zvýšení stability, zlepšení rozsahu pohybu, redukce bolesti, centrace kloubu, korekce
 • svalová soustava
  • aktivace svalové kontrakce u paréz
  • inhibice svalového tonu k redukci únavy u přetížených svalů

Kdy se kinesiotaping nedoporučuje (!!):

 • otevřené rány a kožní defekty
 • malignity
 • hluboká žilní trombóza
 • alergie
 • pigmentové névy
 • ekzém
 • dermatitida
 • horečka
 • spálená kůže od slunce

Pokud se po aplikaci tapu objeví alergická reakce, doporučuje se tape ihned odstranit.